หน้าหลักและบทนำ

บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสริตร์ ( ประเทศไทย ) เป็นบริษัทที่ได้เปิดให้ทำการสำรวจเรตติ้งของโทรทัศน์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกบริษัทหนึ่ง ทางบริษัทได้ทำการให้บริการนี้มามากกว่า 20 ปี ซึ่งเรามีความภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในธุรกิจด้านนี้ที่ให้บริการกับธุรกิจสื่อทาง TV ทั่วโลก ทางบริษัทมีข้อมูลของสื่อที่ครอบคลุมการให้บริการของ TV ให้กับองค์กรธุรกิจสื่อทุกประเภท การที่ทางบริษัทมีการทำงานแบบมืออาชีพ และมีการติดตามข้อมูลเป็นนาทีต่อนาที จึงทำให้ข้อมูลของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ ณ ปัจจุบัน ทางบริษัทได้มีบ้านตัวอย่างถึง 1,000หลังและทางบริษัทก็ยังคงที่จะเพิ่มบ้านตัวอย่างเพื่อทำให้ข้อมูลมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่สุดและทางบริษัทก็ยังคงดำเนินการเพื่อพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลดีกับทั้งทางบริษัทและลูกค้าทั้งหมด

ข้อมูลทั่วไป

2523

วิธีการสำรวจเริ่มต้นจากการใช้ระบบ TV Diary ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาคกลางเท่านั้น

2538

การใช้ระบบ TV Diary ก็ได้ถูกทดแทนด้วยการใช้เครื่องสำรวจ PEOPLE METER รุ่น 4800 ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จากครัวเรือนในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาคกลางเท่านั้น

2540

เป็นปีที่มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ โดยเครื่องสำรวจ PEOPLE METER รุ่น 4800 ได้ถูกทดแทนทั้งชุดด้วยเครื่องรุ่นใหม่ชื่อ ACN6000 เป็นจำนวนกว่า 1,200 เครื่อง และการสำรวจได้ขยายเขตจากเดิมกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาคกลางมาเป็น ทั่วประเทศไทย จำนวน 865 ครัวเรือนและจากตัวแทน 3,600 คน

กุมภาพันธ์ 2545

กลุ่มตัวแทนได้ถูกเพิ่มจากจำนวนเดิม 865 มาเป็น 1000 ครัวเรือน และจำนวนตัวแทน เป็น 4,000 คน ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนเครื่องกว่า 1,400 ชุด ในการทำสำรวจทั่วประเทศไทย

มกราคม 

2549

กลุ่มตัวแทนได้ถูกเพิ่มจากจำนวนเดิม 1000 มาเป็น 1430 ครัวเรือน และจำนวนตัวแทน เป็น 4,600 คน ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนเครื่องกว่า 2,100 ชุด ในการทำสำรวจทั่วประเทศไทย

เมษายน

 2550

มิเตอร์ทั่วทั้งประเทศได้ถูกเปลี่ยนเป็นระบบ ออนไลน์มิเตอร์ ที่สามารถดึงข้อมูลเข้ามาที่บริษัทแบบวันต่อวัน ซึ่งเป็นการทำงานโดยระบบดึงข้อมูลแบบอัตโนมัติ และ ได้ให้บริการ ออนไลน์เรทติ้งแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถรู้ข้อมูลของ ทีวีเรทติ้งที่ออกอากาศเมื่อวานนี้ได้

TAM INTRODUCTION IN THAILAND (Click to get more information of TAM)


TAudience Measurement  (TAM) Services


เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสริตช์ (ประเทศไทย )

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์
10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 25/12/2017 - 31/12/2017

1/1/2018 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 25/12/2017 - 31/12/2017 

 • 25/12/2017 - 31/12/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 7'959
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 18/12/2017 - 24/12/2017

25/12/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 18/12/2017 - 24/12/2017 

 • 18/12/2017 - 24/12/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'017
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 11/12/2017 - 17/12/2017

18/12/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 11/12/2017 - 17/12/2017 

 • 11/12/2017 - 17/12/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'077
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 04/12/2017 - 10/12/2017

11/12/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 04/12/2017 - 10/12/2017 

 • 04/12/2017 - 10/12/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'120
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 27/11/2017 - 03/12/2017

4/12/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 27/11/2017 - 03/12/2017 

 • 27/11/2017 - 03/12/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'102
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 20/11/2017 - 26/11/2017

27/11/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 20/11/2017 - 26/11/2017 

 • 20/11/2017 - 26/11/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'119
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 13/11/2017 - 19/11/2017

20/11/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 13/11/2017 - 19/11/2017 

 • 13/11/2017 - 19/11/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'021
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 06/11/2017 - 12/11/2017

13/11/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 06/11/2017 - 12/11/2017 

 • 06/11/2017 - 12/11/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'007
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 30/10/2017 - 05/11/2017

6/11/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 30/10/2017 - 05/11/2017 

 • 30/10/2017 - 05/11/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'100
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 23/10/2017 - 29/10/2017

30/10/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 23/10/2017 - 29/10/2017 

 • 23/10/2017 - 29/10/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'099
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 28/08/2017 - 03/09/2017

4/9/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 28/08/2017 - 03/09/2017 

 • 28/08/2017 - 03/09/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'193
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 21/08/2017 - 27/08/2017

28/8/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์  21/08/2017 - 27/08/2017 

 • 21/08/2017 - 27/08/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'146
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 14/08/2017 - 20/08/2017

21/8/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์  14/08/2017 - 20/08/2017 

 • 14/08/2017 - 20/08/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'106
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 31/07/2017 - 06/08/2017

21/8/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 31/07/2017 - 06/08/2017 

 • 31/07/2017 - 06/08/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'162
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 07/08/2017 - 13/08/2017

14/8/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 07/08/2017 - 13/08/2017 

 • 07/08/2017 - 13/08/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'164
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 17/07/2017 - 23/07/2017

3/8/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 17/07/2017 - 23/07/2017 

 • 17/07/2017 - 23/07/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'043
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 10/07/2017 - 16/07/2017

20/7/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 10/07/2017 - 16/07/2017 

 • 10/07/2017 - 16/07/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'052
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 03/07/2017 - 09/07/2017

3/7/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 03/07/2017 - 09/07/2017 

 • 03/07/2017 - 09/07/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'040
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 26/06/2017 - 02/07/2017

26/6/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 26/06/2017 - 02/07/2017 

 • 26/06/2017 - 02/07/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'121
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 19/06/2017 - 25/06/2017

26/6/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 19/06/2017 - 25/06/2017 

 • 19/06/2017 - 25/06/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'159
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 12/06/2017 - 18/06/2017

21/6/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 12/06/2017 - 18/06/2017 

 • 12/06/2017 - 18/06/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 7'959
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 05/06/2017 - 11/06/2017

21/6/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 05/06/2017 - 11/06/2017 

 • 05/06/2017 - 11/06/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 7'972
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 29/05/2017 - 04/06/2017

7/6/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 29/05/2017 - 04/06/2017 

 • 29/05/2017 - 04/06/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'001
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 22/05/2017 - 28/05/2017

29/5/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 22/05/2017 - 28/05/2017 

 • 22/05/2017 - 28/05/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'005
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 15/05/2017 - 21/05/2017

22/5/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 15/05/2017 - 21/05/2017 

 • 15/05/2017 - 21/05/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'067
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 08/05/2017 - 14/05/2017

19/5/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์  08/05/2017 - 14/05/2017 

 • 08/05/2017 - 14/05/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'078
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital TV ประจำสัปดาห์ 01/05/2017 - 07/05/2017

19/5/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 01/05/2017 - 07/05/2017 

 • 01/05/2017 - 07/05/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'188
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 24/04/2017 - 30/04/2017

19/5/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์  24/04/2017 - 30/04/2017 

 • 24/04/2017 - 30/04/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'232
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital TV ประจำสัปดาห์ 17/04/2017 - 23/04/2017

12/5/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 17/04/2017 - 23/04/2017 

 • 17/04/2017 - 23/04/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'188
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital TV ประจำสัปดาห์ 10/04/2017 - 16/04/2017

17/4/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 10/04/2017 - 16/04/2017 

 • 10/04/2017 - 16/04/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'162
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 03/04/2017 - 09/04/2017

11/4/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 03/04/2017 - 09/04/2017 

 • 03/04/2017 - 09/04/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)6'297 Sample: 8'193
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital TV ประจำสัปดาห์ Week 27/03/2017 - 02/04/2017

4/4/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ Free TV&Digital ประจำสัปดาห์ 27/03/2017 - 02/04/2017 

 • 27/03/2017 - 02/104/2017
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS; CH8; WORKPOINT TV; ONE; PPTV; 
MONO 29; THAIRATH TV; NOW26; TRUE4U; 3SD; 3HD; GMM25; AMARIN TV; 
BRIGHT TV; TNN24; THAI TV; MVTV FAMILY; SPRING NEWS; NATION TV; NEW TV;
 VOICE TV; 3FAMILY; MCOT FAMILY
 • Total Individuals Universe ('000)66'297 Sample: 8'176
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 21/11/2016 - 27/11/2016

2/3/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์  21/11/2016 - 27/11/2016 

 • 21/11/2016 - 27/11/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'159
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 14/11/2016 - 20/11/2016

2/3/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 14/11/2016 - 20/11/2016 

 • 14/11/2016 - 20/11/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'111
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 07/11/2016 - 13/11/2016

2/3/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์  07/11/2016 - 13/11/2016 

 • 07/11/2016 - 13/11/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'113
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 31/10/2016 - 06/11/2016

24/2/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์  31/10/2016 - 06/11/2016 

 • 31/10/2016 - 06/11/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'173
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 24/10/2016 - 30/10/2016

20/2/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 24/10/2016 - 30/10/2016 

 • 24/10/2016 - 30/10/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'193
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 17/10/2016 - 23/10/2016

20/2/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 17/10/2016 - 23/10/2016 

 • 17/10/2016 - 23/10/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'171
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์10/10/2016 - 16/10/2016

20/2/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์10/10/2016 - 16/10/2016 

 • 10/10/2016 - 16/10/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'158
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 03/10/2016 - 09/10/2016

20/2/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 03/10/2016 - 09/10/2016 

 • 03/10/2016 - 09/10/2016;
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'035
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 26/09/2016 - 02/10/2016

20/2/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 26/09/2016 - 02/10/2016 

 • 26/09/2016 - 02/10/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'144
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 19/09/2016 - 25/09/2016

20/2/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 19/09/2016 - 25/09/2016 

 • 19/09/2016 - 25/09/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'214
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 12/09/2016 - 18/09/2016

20/2/2017 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 12/09/2016 - 18/09/2016 

 • 12/09/2016 - 18/09/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'237
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 05/09/2016 - 11/09/2016

28/9/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 05/09/2016 - 11/09/2016 

 • 05/09/2016 - 11/09/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'183
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 29/08/2016 - 04/09/2016

28/9/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 29/08/2016 - 04/09/2016 

 • 29/08/2016 - 04/09/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'225
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 22/08/2016 - 28/08/2016

28/9/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 22/08/2016 - 28/08/2016 

 • 22/08/2016 - 28/08/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'328
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 08/08/2016 - 14/08/2016

17/8/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 08/08/2016 - 14/08/2016 

 • 08/08/2016 - 14/08/201
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'313
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 01/08/2016 - 07/08/2016

8/8/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 01/08/2016 - 07/08/2016 

 • 01/08/2016 - 07/08/201
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'319
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 25/07/2016 - 31/07/2016

2/8/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 25/07/2016 - 31/07/2016 

 • 25/07/2016 - 31/07/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'441
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 18/07/2016 - 24/07/2016

2/8/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 18/07/2016 - 24/07/2016 

 • 18/07/2016 - 24/07/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'430
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 18/07/2016 - 24/07/2016

2/8/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 18/07/2016 - 24/07/2016 

 • 18/07/2016 - 24/07/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'430
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 11/07/2016 - 17/07/2016

2/8/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์  11/07/2016 - 17/07/2016 

 • 11/07/2016 - 17/07/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'292
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 04/07/2016-10/07/2016

27/7/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 04/07/2016-10/07/2016

 • 04/07/2016 - 10/07/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'279
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog
Click to download file : Top10byweek2016-2502-Thai

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 27/06/2016-03/07/2016

26/7/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 27/06/2016-03/07/2016

 • 27/06/2016 - 03/07/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'397
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog
Click to download file : Top10byweek2016-2501-Thai

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 20/06/2016-26/06/2016

26/7/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 20/06/2016-26/06/2016

 • 20/06/2016 - 26/06/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'437
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog
Click to download file : Top10byweek2016-2500-Thai

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์13/06/2016-19/06/2016

14/7/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 13/06/2016-19/06/2016

 • 13/06/2016 - 19/06/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'388
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog
Click to download file : Top10byweek2016-2499-Thai

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 06/06/2016 - 12/06/2016

14/7/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 06/06/2016-12/06/2016

 • 06/06/2016 - 12/06/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000)66'047 Sample: 8'339
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Prog.
Click to download file : Top10byweek2016-2498-Thai

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 30/05/2016 - 05/06/2016

28/6/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 30/05/2016 - 05/06/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):66'047 Sample: 8'279
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Program

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 16/05/2016 - 22/05/2016

6/6/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 16/05/2016 - 22/05/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):66'047 Sample: 8'304
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Program

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 09/05/2016 - 15/05/2016

6/6/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 09/05/2016 - 15/05/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):66'047 Sample: 8'268
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Program

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 02/05/2016 - 08/05/2016

6/6/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 02/05/2016 - 08/05/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):66'047 Sample: 8'348
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Program

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 23/05/2016 - 29/05/2016

30/5/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 23/05/2016 - 29/05/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):66'047 Sample: 8'303
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Program

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 25/04/2016 - 01/05/2016

17/5/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 25/04/2016 - 01/05/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):66'047 Sample: 8'210
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Program

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 18/04/2016 - 24/04/2016

12/5/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 18/04/2016 - 24/04/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):66'047 Sample: 8'322
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Program

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 11/04/2016 - 17/04/2016

12/5/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 11/04/2016 - 17/04/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):66'047 Sample: 8'403
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Program

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 04/04/2016 - 10/04/2016

11/5/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 04/04/2016 - 10/04/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):66'047 Sample: 8'403
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Program

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 28/03/2016 - 03/04/2016

8/4/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 28/03/2016 - 03/04/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):66'047 Sample: 7'935
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Program

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 21/03/2016 - 27/03/2016

30/3/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 121/03/2016 - 27/03/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):66'047 Sample: 7'574
 • RankinTop 10, Descending on 000s,
Noted: Disable Duplicated Program

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 14/03/2016 - 20/03/2016

23/3/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 14/03/2016 - 20/03/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):66'047 Sample: 7'626
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

Noted: Disable Duplicated Programs

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 07/03/2016 - 13/03/2016

17/3/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 07/03/2016 - 13/03/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):66'047 Sample: 7'664
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

Noted: Disable Duplicated Progra

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 29/02/2016 - 06/03/2016

12/3/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 29/02/2016 - 06/03/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):66'047 Sample: 7'644
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

Noted: Disable Duplicated Programs

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 22/02/2016 - 28/02/2016

12/3/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 22/02/2016 - 28/02/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):66'047 Sample: 7'667
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

Noted: Disable Duplicated Programs

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 15/02/2016 - 21/02/2016

12/3/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 15/02/2016 - 21/02/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):66'047 Sample: 7'618
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

Noted: Disable Duplicated Programs

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 08/02/2016 - 14/02/2016

12/3/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 08/02/2016 - 14/02/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):66'047 Sample: 7'457
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

Noted: Disable Duplicated Programs

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 01/02/2016 - 07/02/2016

12/3/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 01/02/2016 - 07/02/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):66'047 Sample: 7'532
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

Noted: Disable Duplicated Programs

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 25/01/2016 - 31/01/2016

12/3/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 25/01/2016 - 31/01/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):66'047 Sample: 7'537
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

Noted: Disable Duplicated Programs

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 18/01/2016 - 24/01/2016

26/1/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 18/01/2016 - 24/01/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):66'047 Sample: 7'636
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 11/01/2016 - 17/01/2016

18/1/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 11/01/2016 - 17/01/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):66'047 Sample: 7'692
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 04/01/2016 - 10/01/2016

13/1/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 04/01/2016 - 10/01/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):66'047 Sample: 7'636
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 28/12/2015 - 03/01/2016

7/1/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 28/12/2015 - 03/01/2016
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):65'845 Sample: 7'539
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 21/12/2015 - 27/12/2015

7/1/2016 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 21/12/2015 - 27/12/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):65'694 Sample: 7'624
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 14/12/2015 - 20/12/2015

21/12/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 14/12/2015 - 20/12/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):65'694 Sample: 7'689 
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

AIS PR DATA-NOVEMBER 2015

17/12/2015 - Thailand

ADVERTISING INFORMATION SERVICES PR DATA-NOVEMBER 2015

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 07/12/2015 - 13/12/2015

14/12/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 07/12/2015 - 13/12/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):65'694 Sample: 7'699
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 30/11/2015 - 06/12/2015

9/12/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 30/11/2015 - 06/12/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):65'694 Sample: 7'648
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 23/11/2015 - 29/11/2015

30/11/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 23/11/2015 - 29/11/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):65'694 Sample: 7'716
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 16/11/2015 - 22/11/2015

23/11/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 16/11/2015 - 22/11/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):65'694 Sample: 7'716
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

AIS PR DATA-OCTOBER 2015

17/11/2015 - Thailand

ADVERTISING INFORMATION SERVICES PR DATA-OCTOBER 2015

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 09/11/2015 - 15/11/2015

16/11/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 09/11/2015 - 15/11/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):65'694 Sample: 7'782
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 02/11/2015 - 08/11/2015

10/11/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 02/11/2015 - 08/11/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 7'728
 • RankinTop 10, Descending on 000s

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 26/10/2015 - 01/11/2015

10/11/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 26/10/2015 - 01/11/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):65'694 Sample: 7'695
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 19/10/2015 - 25/10/2015

26/10/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 19/10/2015 - 25/10/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):65'694 Sample: 7'725
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 12/10/2015 - 18/10/2015

26/10/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 12/10/2015 - 18/10/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):65'694 Sample: 7'578
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 05/10/2015 - 11/10/2015

12/10/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 05/10/2015 - 11/10/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):65'694 Sample: 7'623
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 28/09/2015 - 04/10/2015

12/10/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 28/09/2015 - 04/10/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):65'694 Sample: 7'673
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 21/09/2015 - 27/09/2015

28/9/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 21/09/2015 - 27/09/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):65'694 Sample: 7'707
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 14/09/2015 - 20/09/2015

23/9/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 14/09/2015 - 20/09/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):65'694 Sample: 7'656
 • RankinTop 10, Descen

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 07/09/2015 - 13/09/2015

18/9/2015 - Thailand

Top 10 Programmes By Week

 • 07/09/2015 - 13/09/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):65'694 Sample: 7'778
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 31/08/2015 - 06/09/2015

7/9/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 31/08/2015 - 06/09/2015; 
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):65'694 Sample: 7'681
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 24/08/2015 - 30/08/2015

31/8/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 24/08/2015 - 30/08/2015; 
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):65'694 Sample: 7'676
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 17/08/2015 - 23/08/2015

25/8/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 17/08/2015 - 23/08/2015; 
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 7'740
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 10/08/2015 - 16/08/2015

24/8/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 10/08/2015 - 16/08/2015; 
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 7'782
 • RankinTop 10, Descending on 000s,

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 03/08/2015 - 09/08/2015

21/8/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 03/08/2015 - 09/08/2015; 
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 7'768 
 • RankinTop 10, Descending on 000s, 

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 27/07/2015 - 02/08/2015

21/8/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 27/07/2015 - 02/08/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):65'694 Sample: 7'726
 • RankinTop 10, Descending on 000s, b

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 20/07/2015 - 26/07/2015

21/8/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 20/07/2015 - 26/07/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 7'772
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 13/07/2015 - 19/07/2015

21/7/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 13/07/2015 - 19/07/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 7'742
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 06/07/2015 - 12/07/2015

16/7/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 06/07/2015 - 12/07/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 7'759
 • RankinTop 10, Descending on 000s, b

AIS PR DATA-JUNE 2015

16/7/2015 - Thailand

ADVERTISING INFORMATION SERVICES PR DATA-JUNE 2015

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 29/06/2015 - 05/07/2015

6/7/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 29/06/2015 - 05/07/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'854
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 22/06/2015 - 28/06/2015

29/6/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 22/06/2015 - 28/06/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'338
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 15/06/2015 - 21/06/2015

23/6/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 15/06/2015 - 21/06/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'357
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 08/06/2015 - 14/06/2015

22/6/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 08/06/2015 - 14/06/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'277
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 01/06/2015 - 07/06/2015

22/6/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์


 • 01/06/2015 - 07/06/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'289
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 25/05/2015 - 31/05/2015

22/6/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 25/05/2015 - 31/05/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'273
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 18/05/2015 - 24/05/2015

22/6/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 18/05/2015 - 24/05/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'263
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 11/05/2015 - 17/05/2015

22/6/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 11/05/2015 - 17/05/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'170
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 04/05/2015 - 10/05/2015

22/6/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 04/05/2015 - 10/05/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'133
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 27/04/2015 - 03/05/2015

22/6/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 27/04/2015 - 03/05/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'180
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 20/04/2015 - 26/04/2015

22/6/2015 - Thailand

อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์


 • 20/04/2015 - 26/04/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'212
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 13/04/2015 - 19/04/201

22/6/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 13/04/2015 - 19/04/201
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'213
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 06/04/2015 - 12/04/2015

22/6/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 06/04/2015 - 12/04/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'257
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 30/03/2015 - 05/04/2015

19/6/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ • 30/03/2015 - 05/04/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'204
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 23/03/2015 - 29/03/2015

19/6/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 23/03/2015 - 29/03/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'216
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 16/03/2015 - 22/03/2015

25/3/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์


 • 16/03/2015 - 22/03/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'216
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 09/03/2015 - 15/03/2015

25/3/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 09/03/2015 - 15/03/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'241
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page;

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 02/03/2015 - 08/03/2015

25/3/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์


 • 02/03/2015 - 08/03/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'221
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 23/02/2015 - 01/03/2015

25/3/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์


 • 23/02/2015 - 01/03/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'269
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 16/02/2015 - 22/02/2015

25/3/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์


 • 16/02/2015 - 22/02/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'221
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 09/02/2015 - 15/02/2015

24/3/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 09/02/2015 - 15/02/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'282
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page;

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 02/02/2015 - 08/02/2015

18/3/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 02/02/2015 - 08/02/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'275
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page;

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 26/01/2015 - 01/02/2015

10/2/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 26/01/2015 - 01/02/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'281
 • RankinTop 10, Descending on 000s, by Page;

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 06/10/2014 - 12/10/2014

10/2/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์


 • 19/01/2015 - 25/01/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'220
 • Ranking to

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 12/01/2015 - 18/01/2015

21/1/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 12/01/2015 - 18/01/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'694 Sample: 6'268
 • Ranking: To

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 05/01/2015 - 11/01/2015

21/1/2015 - Thailand

Top 10 Programmes By Week • 05/01/2015 - 11/01/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000):65'694 Sample: 6'174
 • Ranking: Top

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 29/12/2014 - 04/01/2015

5/1/2015 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

 • 29/12/2014 - 04/01/2015
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'502 Sample: 6'139
 • Ranking: Top 1

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 22/12/2014 - 28/12/2014

29/12/2014 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์


 • 22/12/2014 - 28/12/2014
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'176
 • Ranking: Top 10

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 15/12/2014 - 21/12/2014

22/12/2014 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ • 15/12/2014 - 21/12/2014
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'186
 • Ranking: Top 10

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 08/12/2014 - 14/12/2014

22/12/2014 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ • 08/12/2014 - 14/12/2014
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'213
 • Ranking: Top 10

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 01/12/2014 - 07/12/2014

22/12/2014 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ • 01/12/2014 - 07/12/2014
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'255
 • Ranking: Top 10

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 24/11/2014 - 30/11/2014

22/12/2014 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ • 24/11/2014 - 30/11/2014
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'295
 • Ranking: Top 10

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 17/11/2014 - 23/11/2014

22/12/2014 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ • 17/11/2014 - 23/11/2014
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'310
 • Ranking: Top 10

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 10/11/2014 - 16/11/2014

22/12/2014 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์


 • 10/11/2014 - 16/11/2014CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'322
 • Ranking: Top 10

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 03/11/2014 - 09/11/2014

12/12/2014 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ • 03/11/2014 - 09/11/2014
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'283
 • Ranking: Top 10

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 27/10/2014 - 02/11/2014

12/12/2014 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ • 27/10/2014 - 02/11/2014
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'223
 • Ranking: Top 10

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 20/10/2014 - 26/10/2014

12/12/2014 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ • 20/10/2014 - 26/10/2014
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'314
 • Ranking: Top 10

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 13/10/2014 - 19/10/2014

12/12/2014 - Thailand

10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์


 • 13/10/2014 - 19/10/2014
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'296
 • Ranking: Top 10
 • 10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 06/10/2014 - 12/10/2014

  8/12/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์  • 06/10/2014 - 12/10/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'296
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 29/09/2014 - 05/10/2014

  8/12/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์  • 29/09/2014 - 05/10/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'342
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 01/09/2014 - 07/09/2014

  6/10/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์  • 01/09/2014 - 07/09/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'294
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 22/09/2014 - 28/09/2014

  29/9/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์


 • 22/09/2014 - 28/09/2014
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'294
 • Ranking: Top 10
 • 10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 15/09/2014 - 21/09/2014

  22/9/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์


  • 15/09/2014 - 21/09/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'318
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 08/09/2014 - 14/09/2014

  15/9/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์


  • 08/09/2014 - 14/09/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'299
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 01/09/2014 - 07/09/2014

  8/9/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์


  • 01/09/2014 - 07/09/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'226
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 25/08/2014 - 31/08/2014

  1/9/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์


  • 25/08/2014 - 31/08/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'238
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 18/08/2014 - 24/08/2014

  25/8/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์


  • 18/08/2014 - 24/08/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'269
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ :11/08/2014 - 17/08/2014

  21/8/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  • 11/08/2014 - 17/08/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'320
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 04/08/2014 - 10/08/2014

  13/8/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  • 04/08/2014 - 10/08/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'337
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 28/07/2014 - 03/08/2014

  4/8/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  • 28/07/2014 - 03/08/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'355
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 21/07/2014 - 27/07/2014

  28/7/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  • 21/07/2014 - 27/07/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'387
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 14/07/2014 - 20/07/2014

  21/7/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  • 14/07/2014 - 20/07/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'341
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 07/07/2014 - 13/07/2014

  14/7/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  • 07/07/2014 - 13/07/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'381
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 30/06/2014 - 06/07/2014

  7/7/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์


  • 30/06/2014 - 06/07/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'416
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ :23/06/2014 - 29/06/2014

  1/7/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  • 23/06/2014 - 29/06/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'376
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ :16/06/2014 - 22/06/2014

  23/6/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  • 16/06/2014 - 22/06/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'376
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ :09/06/2014 - 15/06/2014

  16/6/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์


  • 09/06/2014 - 15/06/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'365
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ :02/06/2014 - 08/06/2014

  13/6/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์


  • 02/06/2014 - 08/06/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'353
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ :19/05/2014 - 25/05/2014

  13/6/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์


  • 19/05/2014 - 25/05/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'291
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 26/05/2014 - 01/06/2014

  13/6/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์


 • 26/05/2014 - 01/06/2014
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'348
 • Ranking: Top 10
 • 10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ :12/05/2014 - 18/05/2014

  19/5/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  • 12/05/2014 - 18/05/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000):65'247 Sample: 6'325
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ :05/05/2014 - 11/05/2014

  19/5/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  • 05/05/2014 - 11/05/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'325
  • Ranking: Top 

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ :28/04/2014 - 04/05/2014

  19/5/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  • 28/04/2014 - 04/05/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'287
  • Ranking: Top 

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ :21/04/2014 - 27/04/2014

  19/5/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  • 21/04/2014 - 27/04/2014;
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'269
  • Ranking: Top 

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ :14/04/2014 - 20/04/2014

  19/5/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  • 14/04/2014 - 20/04/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000):65'247 Sample: 6'276
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ :07/04/2014 - 13/04/2014;

  19/5/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  • 07/04/2014 - 13/04/2014
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000):65'247 Sample: 6'389
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ :31/03/2014 - 06/04/2014;

  22/4/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์


 • 31/03/2014 - 06/04/2014
 • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
 • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'453
 • Ranking: Top 10
 • 10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ :24/03/2014 - 30/03/2014;

  22/4/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  • 24/03/2014 - 30/03/2014;
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'461
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ :17/03/2014 - 23/03/2014;

  24/3/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

   • 17/03/2014 - 23/03/2014;
   • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
   • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'453
   • Ranking: Top 10,

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ :17/03/2014 - 23/03/2014;

  24/3/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

   • 17/03/2014 - 23/03/2014;
   • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
   • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'453
   • Ranking: Top 10,

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์: 10/03/2014 - 16/03/2014

  23/3/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  • 10/03/2014 - 16/03/2014;
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'449
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์: 03/03/2014-09/03/2014

  23/3/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  • 03/03/2014 - 09/03/2014;
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'382
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์: 24/02/2014-02/03/2014

  23/3/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  • 24/02/2014 - 02/03/2014;
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'458
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์: 17/02/2014-23/02/2014

  21/3/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

   • 17/02/2014 - 23/02/2014;
   • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
   • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'468
   • Ranking: Top 10,

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์: 10/02/2014-16/02/2014

  21/3/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

   • 10/02/2014 - 16/02/2014;
   • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
   • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'430
   • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์: 03/02/2014 - 09/02/2014

  5/3/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

   • 03/02/2014 - 09/02/2014;
   • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
   • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'437
   • Ranking Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์: 27/01/2014-02/02/2014

  5/3/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

   • 27/01/2014 - 02/02/2014;
   • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
   • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'365
   • Ranking : Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์: 20/01/2014-26/01/2014

  4/3/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

   • 20/01/2014 - 26/01/2014;
   • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
   • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'300
   • Ranking : Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์: 06/01/2014-12/01/2014

  27/2/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  • 06/01/2014 - 12/01/2014;
  • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
  • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'331
  • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์: 06/01/2014-12/01/2014

  27/2/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

   • 06/01/2014 - 12/01/2014;
   • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
   • Total Individuals Universe ('000): 65'247 Sample: 6'331
   • Ranking: Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ :30/12/2013-05/01/2014

  27/2/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

   • 30/12/2013-05/01/2014
   • CH3; CH5; CH7; CH9; NBT; THAI PBS;
   • Total Individuals Universe ('000): 65'065 Sample: 6'034
   • Ranking : Top 10

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ :23/12/2013 - 29/12/2013;

  5/2/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ :16/12/2013 - 22/12/2013;

  5/2/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 09/12/2013 - 15/12/2013

  5/2/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์: 02/12/2013 - 08/12/2013

  5/2/2014 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 25/11/2013 - 01/12/2013

  2/12/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 18/11/2013 - 24/11/2013

  25/11/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 11/11/2013 - 17/11/2013

  19/11/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 04/11/2013 - 10/11/2013

  11/11/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 28/10/2013 - 03/11/2013

  4/11/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 21/10/2013 - 27/10/2013

  28/10/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 14/10/2013 - 20/10/2013

  21/10/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 07/10/2013 - 13/10/2013

  14/10/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 30/09/2013 - 06/10/2013

  7/10/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 23/09/2013 - 29/09/2013

  30/9/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 16/09/2013 - 22/09/2013

  23/9/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 09/09/2013 - 15/09/2013

  16/9/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ 

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 02/09/2013 - 08/09/2013

  9/9/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 26/08/2013 - 01/09/2013

  2/9/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 19/08/2013 - 25/08/2013

  26/8/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 12/08/2013 - 18/08/2013

  19/8/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 05/08/2013 - 11/08/2013

  14/8/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 29/07/2013 - 04/08/2013

  14/8/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 22/07/2013 - 28/07/2013

  14/8/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 15/07/2013 - 21/07/2013

  14/8/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 08/07/2013 - 14/07/2013

  15/7/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 01/07/2013 - 07/07/2013

  8/7/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 24/06/2013 - 30/06/2013

  1/7/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 17/06/2013 - 23/06/2013

  24/6/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 10/06/2013 - 16/06/2013

  17/6/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 03/06/2013 - 09/06/2013

  10/6/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 27/05/2013 - 02/06/2013

  3/6/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 20/05/2013 - 26/05/2013

  28/5/2013 - Thailand


  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 13/05/2013 - 19/05/2013

  28/5/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 06/05/2013 - 12/05/2013

  15/5/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 29/04/2013 - 05/05/2013

  8/5/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 22/04/2013 - 28/04/2013

  8/5/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 15/04/2013 - 21/04/2013

  26/4/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 08/04/2013 - 14/04/2013

  26/4/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์ : 01/04/2013 - 07/04/2013

  9/4/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำสัปดาห์

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำเดือน: มีนาคม 2556

  9/4/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำเดือน

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำเดือน: กุมภาพันธ์ 255

  9/4/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำเดือน

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำเดือน: มกราคม 2556

  9/4/2013 - Thailand

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำเดือน

  10 อันดับรายการโทรทัศน์ ประจำเดือน: มกราคม 2556

  5/2/2013 - Thailand

  Top 10 Programmes By Month