Om Nielsen TAM Sverige

Nielsen TV Audience Measurement (TAM), en avdelning inom Nielsen, bedriver oberoende mätningar av TV-tittande på TV-apparater, datorer, smartphones eller surfplattor. Nielsen är världsledande när det gäller TV- och digitala mätningar.

I Sverige har Nielsen TV Audience Measurement tagit fram de officiella tittarsiffrorna sedan 1993. Vi har en tittarpanel på 1350 hushåll som representerar hela Sveriges befolkning. Medlemmarna rapporterar sitt TV-tittande med hjälp av elektroniska mätare, s.k People meters. Vi ansvarar för datainsamling och all kontakt med våra panelmedlemmar. Vår uppdragsgivare, MMS (Mediamätning i Skandinavien AB), levererar tittarsiffrorna till mediabranschen i Sverige.

Nielsen är ett globalt informations- och medieföretag med en ledande position inom marknadsforskning, med fokus på dagligvaruhandel och mediamätningar. Företaget är registrerat på New York Stock Exchange (NLSN) och är verksamt i mer än 100 länder med huvudkontor i New York, USA. I Sverige har Nielsen varit aktiva sedan 1957 och har cirka 90 anställda.


Panelen

Vi genomför regelbundet en basundersökning för att kartlägga den svenska befolkningens demografi och medievanor. De hushåll som deltar i undersökningen bildar sedan urvalet för rekryteringen av nya hushåll till panelen. Om vi tycker att ert hushåll verkar intressant för våra publikmätningar kommer vi erbjuda er en plats i vår panel.

Panelen är ett statistiskt representatitvt urval ur basundersökningen som syftar till att efterlikna Sveriges befolkning. Alla typer av hushåll och TV-tittare behövs för att göra en representativ mätning av den svenska befolkningen. En person som tittar väldigt lite på TV är precis lika viktig för vår undersökning som en person som tittar desto mer.

Den information vi samlar in om hushållet används endast för att skapa en korrekt representativ panel, kontaktuppgifterna som samlas in används för att kontakta någon panelmedlem vid behov. Inga analyser baseras på enskilda individer, utan enbart på demografisk nivå, såsom kön eller ålder.

 

Syftet med mätningarna

Vi har som uppdrag från vår kund MMS att ta fram de officiella tittarsiffrorna i Sverige. MMS ägs av de stora TV-husen, annonsörer och mediebyråer och tittarstatistiken som vi samlar in används sedan för att göra analyser av TV-tittandet. Detta är avgörande information för olika aktörer involverade i TV-branschen för att förstå det svenska folkets tittarvanor.

Här nedan följer processen för att ta fram tittarsiffrorna, steg för steg.


Steg 1: Basundersökningen
En stor undersökning som genomförs regelbundet för att kartlägga befolkningens mediavanor och demografi. De hushåll som deltar i undersökningen bildar urvalet för att rekrytera nya hushåll till panelen.

Steg 2: Panelen
Ett statistiskt representativt urval ur basundersökningen som syftar till att representera Sveriges befolkning – ett Sverige i miniatyr.

Steg 3: TV-mätaren
Mätaren installeras till TV-apparaterna i hushållet. Denna utrustning mäter tid som TV:n är påslagen, vilken kanal som visas och vem i hushållet som tittar.

Steg 4: Datainsamling
Varje natt skickas data som mätaren samlat in till Nielsen via mobilnätet.

Steg 5 & 6: Validering av mätardata med referensbibliotek
 Mätardata är validerad i back office för att fastställa vad hushållet tittat på.

Steg 7: Produktion
Därefter analyseras mätdata i Nielsens programvara. Högkvalitativ data går vidare till nästa skede där en statistisk process som säkerställer att paneldata är representativ för hela populationen.

Steg 8: Tittarsiffror
Tittarsiffrorna levereras varje morgon till MMS som gör analyser i relation till exempelvis tittarandelar, tittartid, räckvidd och demografi per kanal.